Dig-Tech 流 動 宴 會 廳 (http://www.thebox.dk/)

[轉載]Dig-Tech 流 動 宴 會 廳


_ 如 果 嫌 設 計 不 夠 美 觀 , 顧 客 亦 可 要 求 度 身 訂 做 至 合 適 活 動 場 所 。

時 下 流 行 搞 戶 外 婚 禮 , 有 設 計 師 設 計 出 「 The Lounge Bar 」 , 只 須 花 三 十 分 鐘 , 便 可 隨 時 隨 地 將 「 貨 櫃 」 搖 身 一 變 , 成 為 一 個 面 積 達 七 十 平 方 米 的 小 型 活 動 場 地 , 而 且 兼 備 小 型 酒 吧 、 梳 化 及 音 響 等 設 施 , 足 以 同 時 容 納 三 十 二 位 賓 客 。


_ 活 動 完 結 後 , 只 須 花 三 十 分 鐘 即 可 輕 易 運 走 , 連 搬 運 費 都 可 以 慳 一 筆 。
<!–
var ndLEG="atnext";
var ndPGN="motor_front";
var ndLEV=2;
var ndPOS=1;
var ndTYP="Middle";
var ndRAN = Math.random()*1000;
if (typeof(ndINIT) === “undefined"){
var ndINIT = 0;
}
var ndLNK=";
document.write(ndLNK);
// –>&lt;img src="" alt=""&gt;

辦 婚 禮 又 得 、 辦 小 型 酒 會 亦 得 , 慳 錢 又 夠 特 別 , 以 後 想 在 屋 企 樓 下 註 冊 結 婚 都 無 問 題 。 目 前 產 品 已 在 丹 麥 接 受 訂 做 , 未 知 何 時 登 陸 本 港 。
得 閒 click ︰ http://www.thebox.dk

廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: